Lyrics 24x7
Lyrics All Time

เคล็ดลับการทำน้ำผักผลไม้ให้อร่อยและมีสุขภาพดี

May 29, 2018

เคล็ดลับการทำน้ำผักผลไม้ให้อร่อยและมีสุขภาพดี

เคล็ดลับการทำน้ำผักผลไม้ให้อร่อยและมีสุขภาพดี เลือกผักผลไม้ที่สดใหม่ ผักผลไม้สดมีคุณค่าทางอาหารสูง แต่หากทิ้งไว้นาน สารอาหารที่มีอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิตามินจะค่อยๆ สูญสลายไป หรืออาจถึงขั้นสูญเสียไปจนหมดเลยก็เป็นได้ ล้างให้สะอาด เปลือกของผักและผลไม้มีสารอาหารอยู่ไม่น้อยเช่นกัน หากสามารถรับประทานทั้งเปลือกได้ก็ไม่ควรปอกเปลือกทิ้ง แต่จะต้องล้างให้สะอาดเพื่อปัองกันไม่ให้มียาฆ่าแมลงตกค้างอยู่ เช่น วิธีล้างแอปเปิ้ลด้วยยาสีฟัน 1. บีบยาสีฟันเล็กน้อยไว้บนผิวแอปเปิ้ลแล้วถูล้างเบาๆ 2. ใช้แปรงสีฟันขนอ่อนถูบริเวณขั้วและก้นแอปเปิ้ล 3. นำไปแช่น้ำอีกสักครู่แล้วล้างให้สะอาด วิธีล้างองุ่นด้วยยาสีฟัน 1. ใช้กรรไกรตัดองุ่นทีละลูกโดยไม่ให้โดนเปลือก 2. บีบยาสีฟันเล็กน้อยไว้บนฝ่ามือ 3. ถูมือเบาๆ จนเกิดฟอง 4. ถูล้างองุ่นเบาๆ 5. น้ำองุ่นที่ล้างด้วยยาสีฟันแล้วไปล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง ผักและผลไม้เมื่อล้างเสร็จแล้วควรสะเด็ดน้ำหรือเช็ดให้แห้งก่อนที่จะนำมาหั่นหรือสไลด์ด้วยมีดสไลด์หรือปั่น